Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

CSS - kafelki

Article - udostępnij
X
rączki-niemowlaka

6 najważniejszych formalności po urodzeniu dziecka

PESEL, zameldowanie, akt urodzenia dziecka to ważne formalności, które należy załatwić po narodzinach Waszego dziecka. Warto pamiętać o tych sprawach urzędowych.

środa, 02.11.2016

Kilka dni temu powitaliście na świecie swojego maluszka. Wasze życie wywróciło się do góry nogami. Jesteście bardzo szczęśliwi, ale z całą pewnością już też nieco zmęczeni. Karmienia, przewijania, drzemki i kolki to w tej chwili Wasza codzienna rzeczywistość. W tym początkowym zamieszaniu nietrudno zapomnieć o kilku ważnych formalnościach po porodzie związanych z dokumentami i urzędami, którymi powinniście się zająć. Dlatego pomożemy Wam krok po kroku przez nie przejść. Dowiecie się dokładnie, jakie formalności należy załatwić po narodzinach dziecka i w jakich urzędach można je zdobyć.

Formalności po porodzie 1: Akt urodzenia dziecka

Po akt urodzenia dziecka należy zgłosić się w przeciągu 14 dni po urodzeniu dziecka do urzędu stanu cywilnego w miejscu urodzenia dziecka lub zameldowania rodziców. Akt otrzymuje się od ręki po okazaniu odpowiednich dokumentów.

W większości przypadków szpital informuje Urząd Stanu Cywilnego, pod który według regionu podlega, o narodzinach dziecka. Resztę formalności związanych z rejestracją muszą wykonać rodzice.

Jeśli rodzice są małżeństwem:

Wówczas w USC dziecko może zarejestrować jedno z nich. Będą Wam potrzebne następujące dokumenty:

  • zaświadczenie o urodzeniu dziecka (otrzymane w szpitalu)
  • dowód osobisty
  • dowód osobisty męża lub żony
  • skrócony opis aktu małżeństwa (ewentualnie odpis z informacją o rozwodzie)

Jeśli rodzice nie są małżeństwem:

Wówczas do USC wybierają się razem z następującymi dokumentami:

  • zaświadczenie o urodzeniu dziecka (otrzymane w szpitalu)
  • dowód osobisty matki dziecka
  • dowód osobisty ojca dziecka

Następnie rodzice udają się do kierownika USC, przed którym ojciec dziecka podpisuje oświadczenie o uznaniu dziecka oraz zostaje pouczony o odpowiedzialności, z jaką wiąże się uznanie ojcostwa. Przy rejestracji rodzice podają wybrane imię lub imiona dla dziecka.

W urzędzie rodzice otrzymują, na miejscu i bezpłatnie 3 kopie skróconego aktu urodzenia. Wydanie każdej kolejnej kopii jest płatne.

Formalności po porodzie 2: Nadanie imienia dziecku.

Rodzice mogą nadać dziecku nie więcej niż dwa imiona.

Należy pamiętać, że wybrane imię nie może być:

  • zdrobniałe
  • ośmieszające
  • niepozwalające określić płci dziecka

Na zmianę imienia rodzice mają 3 miesiące.

Formalności po porodzie 3: Nadanie numeru PESEL

To kolejna formalność, którą rodzice będą musieli się zająć. Podczas wizyty w USC warto dowiedzieć się, czy urząd sam poinformuje urząd miasta lub gminy (zgodny z miejscem zameldowania matki) o narodzinach dziecka. Jeśli tak się nie stanie, musimy sami poinformować urząd gminy lub miasta zgodny z miejscem zameldowania matki. Do urzędu musimy wybrać się osobiście. Czas oczekiwania na numer PESEL wynosi do 30 dni od dnia narodzin dziecka.

Formalności po porodzie 4: Zameldowanie dziecka

Zameldowanie dziecka dokonywane jest z urzędu. Po narodzinach dziecka szpital, w którym maluszek przyszedł na świat, wysyła stosowne powiadomienie do Urzędu Stanu Cywilnego (właściwego ze względu na miejsce urodzenia dziecka). Następnie USC wydaje skrócony akt urodzenia dziecka, na podstawie którego noworodek meldowany jest w Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy.

Formalności po porodzie 5: Zgłoszenie dziecka do ZUS

Zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia dokonuje jedno z rodziców dziecka w dziale kadr zakładu pracy. W tym celu należy wypełnić wniosek ZUS ZCNA w terminie 7 dni od daty otrzymania numeru PESEL dziecka.

Formalności po porodzie 6: Becikowe i zgłoszenie do ubezpieczyciela 

Becikowe to jednorazowa zapomoga, którą otrzymuje się w związku z narodzinami dziecka. Mogą ubiegać się o nią zarówno polscy rodzice, jak i zamieszkujący w naszym kraju cudzoziemcy, którzy mają np. kartę pobytu z odpowiednią adnotacją – dostęp do rynku pracy. Aby otrzymać becikowe, należy uzupełnić wniosek i zgłosić się do odpowiedniego urzędu – miasta, gminy lub ośrodka pomocy społecznej. Na złożenie dokumentu macie 12 miesięcy od dnia porodu. O becikowe można ubiegać się, jeśli dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 1922 zł netto. Kwota zasiłku to 1000 zł. Lista dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku zależy od sytuacji rodziny.

Jeśli rodzice posiadają dodatkowe ubezpieczenie, powinni po urodzeniu się dziecka skontaktować się z odpowiednim towarzystwem ubezpieczeniowym. Istnieje możliwość skorzystania z polisy grupowej w zakładzie pracy, polisy grupowej zawieranej indywidualnie (czyli bez zakładu pracy) oraz indywidualnej polisy na życie. Należy jednak pamiętać o odpowiednim okresie karencji, w czasie którego nie jest możliwe otrzymanie pieniędzy z polisy. Jedynym wyjątkiem od obowiązywania karencji jest ubezpieczenie grupowe proponowane przez pracodawcę.

Macie wrażenie, że trochę tego dużo? Spokojnie, jesteście rodzicami i nie takie wyzwania przed Wami! Dacie radę! Powodzenia!

Czytaj dalej

Dołącz do Programu Nestlé Zdrowy Start w Przyszłość

Pozwól nam wspierać Cię naszą wiedzą i doświadczeniem na poszczególnych etapach rozwoju Twojego malucha!

Zarejestruj się!

Mamy oceniają tę treść na 0/5

Nadal nie znalazłaś tego
Czego szukasz?

Wypróbuj naszą nową wyszukiwarkę. Zawsze znajdziesz tam coś dla siebie.