MyFeed Personalized Content
0-4 miesiące
Artykuł
Add this post to favorites

Świadczenia rodzinne – jakie wsparcie finansowe Ci przysługuje?

Pojawienie się na świecie dziecka to dla Was – rodziców – z pewnością wspaniały czas. Wiąże się także jednak z dużymi wydatkami. Pamiętaj o tym, że możesz liczyć na różne formy wsparcia finansowego, które jest udzielane przez państwo młodym rodzicom.

5min. czytania Lip 15, 2024

Jeszcze przed porodem ponieśliście zapewne spore koszty. Wyprawka, urządzenie pokoju czy kącika dla dziecka, zakup koniecznych sprzętów – wszystko to pochłania dość duże ilości pieniędzy. Po narodzinach maluszka koszty pozostają zwykle na wysokim poziomie. Aby więc wspierać rodziców w podjęciu decyzji o dziecku, kolejne rządy – w ramach tzw. polityki prorodzinnej – oferują rozmaite ulgi i świadczenia rodzinne. Niektóre przysługują każdemu, inne zaś dostępne są dopiero po spełnieniu kryterium dochodowego. Dowiedz się, na jaką formę pomocy od państwa możesz liczyć.

Świadczenie rodzinne w postaci 800 plus

Tzw. 800 plus to popularne świadczenie wypłacane raz na miesiąc (wcześniej 500 plus, od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia została podniesiona do 800 zł). Zasady jego przyznawania uległy znacznej zmianie w drugiej połowie 2019 roku. Dotychczas bowiem świadczenie 500 plus przysługiwało na drugie lub kolejne dziecko, a w przypadku jednego dziecka w rodzinie należało spełnić określone kryterium dochodowe. Tymczasem od 1 lipca 2019 roku świadczenie to objęło wszystkie dzieci bez wyjątku.

800 plus (dane obowiązujące od 1 stycznia 2024 r.)

 • 800 zł netto/mies. na każde dziecko w rodzinie
 • przyznawane rodzicom lub opiekunom dzieci do 18. roku życia

Aby otrzymać świadczenie zwane 800 plus, wystarczy wypełnić stosowny wniosek – przez Internet, w ośrodku pomocy społecznej lub w urzędzie miasta bądź gminy.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus.

 

wsparcie

 

Podstawowe świadczenie rodzinne - Becikowe

Becikowe jest to jednorazowa zapomoga, udzielana na podstawie kryterium dochodowego. Aby sprawdzić, czy możesz je dostać, musisz wyliczyć, jaki jest dochód w rodzinie na jedną osobę (liczba osób w rodzinie obejmuje także nowo narodzonego maluszka).

Becikowe (dane na 2020 r.)

 • przyznawane rodzinom, w których miesięczny dochód na osobę (w poprzednim roku rozliczeniowym) wyniósł maks. 1922 zł netto
 • 1000 zł netto wypłacane jednorazowo

Aby dostać becikowe, trzeba w ciągu 12 miesięcy od porodu złożyć wniosek w ośrodku pomocy społecznej lub w urzędzie miasta bądź gminy. Należy do niego dołączyć także inne dokumenty, m.in. zaświadczenie o wysokości dochodu z ubiegłego roku. O szczegóły na ten temat spytaj w swoim urzędzie.

Więcej informacji: https://obywatel.gov.pl/zasilki-i-pomoc-finansowa/becikowe-jak-dostac.  

Zasiłek rodzinny - świadczenie rodzinne dla rodzin w potrzebie

Zasiłek rodzinny jest podstawową formą pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Ma je odciążyć w kosztach ponoszonych na utrzymanie dziecka. Aby otrzymać ten zasiłek, musisz spełniać określone kryterium dochodowe. Ta forma wsparcia wypłacana jest w systemie comiesięcznym, a jego wysokość zależy od wieku dziecka.

Zasiłek rodzinny (dane na 2020 r.)

 • przyznawany rodzinom, w których miesięczny dochód na osobę (w poprzednim roku rozliczeniowym) wyniósł: 674 zł netto lub 764 zł netto w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne
 • 95 zł/mies. netto na dziecko do ukończenia 5. roku życia
 • 124 zł/mies. netto na dziecko między 5. a 18. rokiem życia
 • 135 zł/mies. netto na dziecko uczące się między 18. a 24. rokiem życia

Jeśli chcesz ubiegać się o zasiłek rodzinny, musisz złożyć komplet dokumentów w odpowiednim urzędzie miasta lub gminy. Gdy świadczenie to zostanie Ci przyznane, uzyskasz też prawo do szeregu dodatków do zasiłku. Dowiedz się w swoim urzędzie, które z nich możesz otrzymać i w jakiej będą one wysokości.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny.

 

budzet rodzinny

 

Zasiłek macierzyński forma świadczenia rodzinnego

Zasiłek macierzyński jest to kwota wypłacana – w ramach ubezpieczenia społecznego – kobietom przebywającym na urlopie macierzyńskim. Przysługuje on młodym mamom, które w momencie urodzenia dziecka były objęte ubezpieczeniem chorobowym. Wysokość tego zasiłku zależy od poziomu Twoich zarobków oraz od tego, w jaki sposób chcesz skorzystać z urlopów po narodzinach maluszka.

Zasiłek rodzinny (dane na 2020 r.)

 • gdy maks. 14 dni po porodzie złożysz wniosek o zamiarze skorzystania z pełnego urlopu macierzyńskiego i bezpośrednio po nim z pełnego urlopu rodzicielskiego – przez cały ten czas zasiłek macierzyński będzie wynosić 80% Twojego wynagrodzenia
 • gdy takiego wniosku nie złoży się w ww. terminie, zasiłek macierzyński będzie wynosić 100% Twojego wynagrodzenia podczas urlopu macierzyńskiego i 60% podczas urlopu rodzicielskiego

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-macierzynski.

Świadczenie rodzinne "Kosiniakowe"

Świadczenie rodzicielskie zwane kosiniakowym (od nazwiska ministra, który je uchwalił – Władysława Kosiniaka-Kamysza) przysługuje tym osobom, które nie są uprawnione do pobierania zasiłku macierzyńskiego. Wypłacane jest comiesięcznie m.in. mamom bezrobotnym, zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych oraz studentkom. Ma ono stałą wysokość – 1000 zł.

Kosiniakowe (dane na 2020 r.)

 • 1000 zł netto/mies. dla kobiet, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego
 • wypłacane przez: 52 tyg. w przypadku urodzenia 1 dziecka, 65 tyg. – przy urodzeniu bliźniaków, 67 tyg. – trojaczków, 69 tyg. – czworaczków, 71 tyg. – pięcioraczków i większej liczby dzieci

Jeśli chcesz otrzymać kosiniakowe, powinnaś złożyć odpowiedni wniosek w swojej gminie. Pamiętaj o tym, że aby nie utracić żadnej części tych świadczeń, musisz to zrobić w ciągu maks. 3 miesięcy od narodzin maluszka.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenie-rodzicielskie.  

Świadczenie rodzinne a ulga prorodzinna

W czasie składania rocznego zeznania podatkowego (PIT-u) nie zapomnij o tym, że jako rodzice zyskujecie prawo do zapłaty niższego podatku. Ulgę prorodzinną zwyczajowo określa się jako „odliczenie na dziecko”. Jej wysokość zależy od liczby dzieci znajdujących się w rodzinie – im jest ich więcej, tym większe obniżenie podatku.

Ulga prorodzinna (dane na 2020 r.)

 • przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia (lub do 25. roku życia, gdy nadal się ono uczy, a jego ewentualny dochód nie wyniósł więcej niż 3089 zł rocznie)
 • 1112,04 zł odliczenia od podatku na 1. i 2. dziecko
 • 2000,04 zł odliczenia od podatku na 3. dziecko
 • 2700 zł odliczenia od podatku na 4. i kolejne dziecko

Więcej informacji: https://obywatel.gov.pl/podatki/ulga-na-dziecko-podatkowa-odliczenie-na-dzieci.

Inne świadczenia rodzinne

Istnieją także inne przywileje, których możecie się spodziewać jako rodzice. Część z nich nabędziesz już po powrocie do pracy po urodzeniu dziecka. Warto szczegółowo dowiedzieć się, jakie masz prawa i w jaki sposób możesz z nich skorzystać. Nie obawiaj się przy tym, że korzystanie z pomocy różnych instytucji będzie źle widziane. Korzystaj ze świadczeń przewidzianych dla osób w takiej sytuacji jak Wasza, ponieważ jest to wsparcie finansowe, które pomoże Ci podnieść komfort życia Twojego maluszka.

 

obliczanie swiadczen
Baby&Me_banner_rejestracyjny z wózkiem
Graj o wózek 3w1 dla Maluszka!

Dołącz do programu Nestlé Baby&me i poznaj wszystkie benefity, które dla Ciebie przygotowaliśmy.

Oceń artykuł

Nestlé Baby&me umożliwia konsumentom wystawianie opinii o swoich produktach i zapewnia dostęp do wystawianych przez konsumentów opinii o swoich produktach, jednakże na ten moment Nestlé Baby&me nie może zapewnić, czy publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli.