MyFeed Personalized Content
Gerber - w trosce o klimat

Żywienie najmłodszych z dbałością o klimat

Gerber - żywność dla dzieci

 

Już od prawie 100 lat tworzymy wysokiej jakości produkty dla najmłodszych.

Troska o dobro niemowląt i małych dzieci to jednak także troska o naszą planetę,
na której będą żyć kolejne pokolenia. Chcemy, by Ziemia pozostała na zawsze tak samo piękna jak dziś.
Także wtedy, gdy nasze dzieci będą już dorosłe.

Tworząc żywność dla dzieci, chcemy tworzyć lepszy świat

 

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić najmłodszym to, co najlepsze. Starannie dobieramy dostawców tak, by surowce, które od nich otrzymujemy, spełniały nasze najsurowsze normy. Zarówno składniki jak i gotowe produkty poddajemy łącznie nawet 2121 testom, by potwierdzić, że są odpowiednie dla dzieci.

Pan Michał

Młoda roślina rosnąca w słońcu

 

Dostarczanie wysokiej jakości produktów to dla nas zdecydowanie za mało. Wierzymy, że możemy tworzyć posiłki dobre dla najmłodszych w sposób dobry dla planety. Stawiamy na zieloną energię, troszczymy się o glebę, oszczędzamy wodę, wybieramy opakowania z myślą o recyklingu, pracujemy nad recepturami w pełni roślinnymi – wszystko po to, by służyć nie tylko dzieciom, dla których nasze produkty są przeznaczone, ale też tym, którzy będą tu żyć w przyszłości.

 

Dbając o środowisko, dbamy o przyszłość

 

 

Czy wiesz, że

 

Co robimy dla środowiska?

Panele słoneczne

 

Wybieramy energię z odnawialnych źródeł

Sposób pozyskiwania energii ma znaczenie. To dlatego nasza fabryka w Rzeszowie korzysta z energii elektrycznej pochodzącej w 100% z odnawialnych źródeł energii.

 

Pakujemy z myślą o recyklingu

Już teraz wszystkie szklane opakowania naszych produktów w 100% nadają się do ponownego przetworzenia. To jednak wciąż nie wszystko - pracujemy nad tym, aby do 2023 roku także nasze tubki, a 2 lata później już wszystkie opakowania produktów Gerber nadawały się do recyklingu lub ponownego użycia.

Recykling

Zero waste

 

Staramy się niczego nie marnować

W oddziale w Rzeszowie działamy zgodnie z naszą wewnętrzną Polityką Zero Waste. To taki sposób zarządzania, w którym maksymalnie zagospodarowuje się wszystko, co pozostaje po procesie produkcji. Z pozostałości warzyw i owoców powstaje biogaz lub zostają one wykorzystane jako naturalny nawóz w okolicznych gospodarstwach. Dokładamy starań, by odpady powstające w fabryce nie trafiały na wysypiska śmieci ani, tym bardziej, do środowiska. Dodatkowo, nasz zakład posiada także certyfikat systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015. 

 

Zmieniamy nasze opakowania

Do niedawna nakrętki naszych tubek cieszyły oko pięknymi kolorami. Zdecydowaliśmy się jednak zmienić je na bezbarwne, bo dzięki temu są teraz łatwiejsze w recyklingu – transparentny surowiec można ponownie wykorzystać na znacznie więcej sposobów niż kolorowy.

Opakowanie do recyklingu

Plant-tastic

 

Czerpiemy z bogactwa świata roślin

Eksperci zalecają zwiększanie w naszej diecie ilości produktów pochodzenia roślinnego, także dlatego, że ich wytwarzanie to mniejsze obciążenie dla środowiska. To dlatego stworzyliśmy linię Gerber Organic Plant-tastic – 100% roślinne produkty dla najmłodszych.

 

Oszczędzamy wodę i energię

Zasoby naturalne nie są niewyczerpane, dlatego trzeba rozsądnie nimi gospodarować. W rzeszowskim oddziale wdrażamy więc zrównoważone rozwiązania, by oszczędzać wodę oraz energię cieplną i elektryczną. Tylko w latach 2015-2021 zmniejszyliśmy zużycie wody o 4 mln l/rok, a do końca 2023 roku, dzięki rozpoczętym już projektom, może udać się zaoszczędzić jej nawet 4 razy więcej - około 18 mln litrów rocznie.

Ludzkie ręce trzymają zieloną ziemię z liściem

Rolnictwo regeneracyjne

 

Stawiamy na rolnictwo regeneracyjne

Rolnictwo regeneracyjne to sposób uprawy skupiony wokół praktyk rolniczych, które mają na celu ochronę i przywrócenie naturalnych zasobów, przede wszystkim ziemi uprawnej, ale również wody i bioróżnorodności. Działania te ukierunkowane są także na poprawę zdrowia i żyzności gleby oraz zatrzymywanie w niej dwutlenku węgla, a więc ograniczanie emisji gazów cieplarnianych. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć niżej.

 

Korzystamy z lokalnych surowców

Tam, gdzie to możliwe, stawiamy na polskich dostawców: świeżą marchew kupujemy m.in. z żyznych okolic Hrubieszowa, a nasze jabłka rosną m.in. na górzystej Ziemi Sądeckiej. Tylko w 2021 roku od polskich dostawców zakupiliśmy łącznie na potrzeby naszej fabryki w Rzeszowie aż 9,9 tysięcy ton surowców, co stanowiło 60% wszystkich zakupów. Dodatkowo, łączna wartość surowców z Polski zakupionych przez nasz rzeszowski oddział w ciągu 5 ostatnich lat to aż ponad 114 mln zł.

Dojrzałe jabłka na drzewie

 

Każdy krok ma znacznie

Wprowadzanie ważnych zmian wymaga czasu, więc nasze działania dla klimatu zaczęły się już jakiś czas temu. Zobacz, jak krok po kroku zmierzaliśmy ku naszym celom związanym ze zrównoważonym rozwojem.

 

 

2014
Zaprosiliśmy naukowców do sadów, z których pochodzą jabłka do produktów Gerber

Poprosiliśmy o sprawdzenie, jaki wpływ wywierają one na środowisko naturalne. 
Dzięki temu wiemy, jak wspierać zrównoważone sadownictwo.

 

      Strzałka 

2015

 

Oddział w Rzeszowie wprowadził w życie wewnętrzną Politykę Zero Waste

 

 

      Strzałka    

2017

Zaczęliśmy pomagać populacji pszczół

Do gospodarstw, z którymi współpracujemy, zakupiliśmy 100 uli. W kolejnych latach nasi pracownicy z Rzeszowa w ramach jednej z akcji posadzili krzewy miododajne i zbudowali hotele dla dzikich zapylaczy, sponsorowaliśmy też zakup pszczelich rodzin. 

.

      Strzałka    

2017

Wprowadziliśmy do naszej oferty pierwsze ekologiczne produkty dla najmłodszych Gerber Organic

Dziś dostępne jest już ponad 48 propozycji ze składników z certyfikowanych gospodarstw ekologicznych. Uprawiane są tam z poszanowaniem naturalnych procesów oraz dbałością o środowisko, z myślą o przyszłości planety i kolejnych pokoleń.

 

      Strzałka    

2018

 

Zaczęliśmy wykorzystywać w naszym oddziale w Rzeszowie energię elektryczną pochodzącą w 100% z odnawialnych źródeł energii

 

      Strzałka    

2020

Rozpoczęliśmy program Agriprenuership, który ma zapobiegać tzw. zjawisku „siwych włosów” w rolnictwie

To działania, które ułatwiają młodym rolnikom zakładanie i prowadzenie nowoczesnych, prężnie funkcjonujących gospodarstw, a także przejmowanie działalności rolniczej od przedstawicieli starszego pokolenia.

 

      Strzałka    

2021

 

Postawiliśmy na rolnictwo regeneracyjne

czy wiesz, że

 

Rolnictwo, które regeneruje

Rolnictwo, które regeneruje

 

Ostatecznie wszystko, co robimy, robimy w 100% dla dzieci. Maluszki zasługują, by żyć w świecie, który nieustannie obdarowuje je tym, co najlepsze. Dbamy więc nie tylko o jakość naszej żywności, ale też planetę.

Jabłka

 

Zmiany nie są łatwe. Wierzymy jednak, że przejście od tradycyjnego sposobu uprawy ziemi do rozwiązań, które lepiej chronią glebę, to sprawa ważna dla nas i kolejnych pokoleń. Wspieramy więc rolników, z którymi współpracujemy, w stosowaniu praktyk rolnictwa regeneracyjnego w gospodarstwach, gdzie rosną nasze marchewki i jabłka. Już dziś większość rolników uprawiających dla nas te składniki podejmuje działania w tym obszarze.

 

Budujemy zaufanie bazując na wieloletnich relacjach

Wprowadzanie zmian jest łatwiejsze w atmosferze wzajemnego zrozumienia. Bardzo pomaga więc fakt, że od dawna stawiamy na długoterminowe relacje z lokalnymi rolnikami. Z wieloma współpracujemy od ponad dekady, a w niektórych przypadkach jabłka, z których powstają nasze produkty, dostarcza nam już kolejne pokolenie. 

Uścisk dłoni dwóch rolników

Rolnik agronom sprawdza zielone nasiona soi rosnące na polu

 

Mamy specjalistów od rolnictwa

Nasi agronomowie to osoby z szeroką wiedzą, których zadaniem jest m.in. udzielanie merytorycznego wsparcia gospodarstwom dostarczającym wykorzystywane przez nas składniki. Przynajmniej 2 razy w roku odwiedzają oni pola, którymi się opiekują, by osobiście sprawdzić, jak wyglądają uprawy czy pobrać próbki niezbędne do określenia jakości gleby. Dzięki temu mogą przekazywać rolnikom wskazówki związane z uprawą dopasowane do warunków panujących w danym gospodarstwie.

 

Korzystamy z wiedzy najlepszych

W naukach rolniczych, jak w każdym innym obszarze wiedzy, każdego dnia dokonywane są nowe odkrycia i tworzone nowe rozwiązania. Współpracujemy więc z uznanymi jednostkami naukowo-badawczymi, co pozwala nam lepiej zrozumieć procesy zachodzące w gospodarstwach, z których pochodzą składniki Gerber. Razem szukamy nowych dróg, by skutecznie wspierać żyzność gleby i ograniczać emisję gazów cieplarnianych związaną z rolnictwem.

 

Młoda kobieta agronom sprawdzająca jakość gleby na polu

Pomagamy stosować „zielone nawozy”

 

Pomagamy stosować „zielone nawozy”

Siejąc rośliny okrywowe rolnicy wydłużają okres, przez jaki ziemia pokryta jest roślinnością. Poplony mogą stanowić „zielony nawóz”, zwiększając żyzność gleby - pomagając dostarczać do niej cenne składniki odżywcze, pozwalają ograniczyć stosowanie nawozów sztucznych. Dodatkowo, rośliny poplonowe rozwijają duży system korzeniowy, dzięki któremu spulchniają glebę, poprawiając jej właściwości. Wspieramy więc stosowanie ich w gospodarstwach, z których pochodzi nasza marchew, by poprawiać w ten sposób żyzność gleb, na których rośnie to warzywo.

 

Wspieramy w lepszym planowaniu zabiegów rolniczych

Sfinansowaliśmy zakup stacji monitoringu chorób i szkodników, z których korzysta już 25 gospodarstw. Urządzenia te pomagają precyzyjniej planować zabiegi rolnicze i tym samym skuteczniej chronić uprawy, oraz ograniczać zużycie środków ochrony roślin. Dodatkowo, sponsorujemy specjalistyczne analizy gleby w 24 gospodarstwach, by rolnicy mogli lepiej poznać zawartość w niej m.in. wapnia, magnezu czy materii organicznej i dzięki temu skuteczniej odpowiadać na potrzeby gleby.

Rolnicy spacerują po dyniowym polu

Czy wiesz, że