Dostosuj swoje treści

Jestem w:
# trymestr

Zarejestruj się, aby zapisać wiek Twojego dziecka.

Zarejestruj się
miesiącu
 

Jakich formalności urzędowych muszę dopełnić, kiedy już wiem, że jestem w ciąży?

Właśnie dowiedziałam się, że spodziewam się dziecka i jestem trochę oszołomiona! Czeka mnie sporo spraw do załatwienia w urzędach, których nie mogę zaniedbać. To też najwyższy czas, żebym dowiedziała się wszystkich szczegółów na temat praw kobiet w ciąży!

Jakie formalności urzędowe dopełnić kiedy jestem w ciąży?

Becikowe, zasiłek,itd.

Jednorazowa wypłata, związana z urodzeniem lub przysposobieniem dziecka – tzw. becikowe – wynosi 1000 złotych dla rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1.922,00 zł. Wniosek o becikowe należy złożyć w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej, właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie co najmniej jednego badania, wykonanego przez ginekologa lub położną; ważne jedynie, by można było zidentyfikować osobę, która takie zaświadczenie wystawiła.

Niezbędne dokumenty złożyć należy w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzenia dziecka.

Pamiętaj, że zarówno Tobie, jak i ojcu dziecka przysługuje zasiłek macierzyński – nawet, jeśli prowadzicie samodzielne działalności gospodarcze. Przysługuje on także ubezpieczonym pracownikom, osobom wykonującym pracę nakładczą, pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia, członkom kółek rolniczych, odbywającym służbę zastępczą, a nawet duchownym.

Zasiłek wypłacany jest zależnie od ilości urodzonych dzieci – odpowiednio przez 20 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka), 31 (bliźniaki), 33 (trojaczki), 35 (czworaczki) i 37 tygodni (w przypadku urodzenia pięciorga lub więcej dzieci).

Jeśli chciałabyś uzyskać taki zasiłek, powinnaś uzyskać na ten temat informację w ZUS-ie; wymagane są m.in. pewne dokumenty – np. zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu (za okres przed porodem) oraz skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (za okres od dnia porodu).

Od 1 stycznia 2010 kobiecie, która urodziła dziecko przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego także przez okres określany przepisami Kodeksu pracy jako dodatkowy urlop macierzyński, którego wymiar obecnie wynosi do 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka do 8 tygodni w przypadku urodzenia więcej, niż jednego dziecka.

W przypadku dziecka niepełnosprawnego, przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, niezależny od dochodu rodziny (obecnie jest to 153 zł miesięcznie).

W przypadku osób słabiej uposażonych, gdzie dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł, przysługuje zasiłek rodzinny. Dla rodzin z dzieckiem o orzecznej niesprawności kwota ta wynosi 623 zł. Od listopada 2014 r. stawki się zmienią, wyniosą odpowienio 574 zł i 664 zł. Wysokość zasiłku obecnie wynosi 77 zł na dziecko w wieku do 5 lat, 106 zł w wieku od 5-18 lat i 115 zł w wieku 18-24 lata.

Dużo wcześniejsze zapisy do żłobka

Rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do żłobka z chwilą, gdy posiada ono już swój numer PESEL. O kolejności przyjęcia dziecka decyduje data złożenia takiego wniosku. W niektórych żłobkach wnioski można składać przez cały rok, w innych rekrutacja przebiega w marcu. Dzieci, które nie dostały się do wybranej placówki mogą – na prośbę rodziców – zostać wpisane na listę rezerwową.

W wielu rejonach Polski – zarówno w miastach, jak i na wsi – brakuje miejsc w żłobkach państwowych. Istnieją żłobki prywatne, są one jednak zwykle dużo bardziej kosztowne.

Rejestracja dziecka.
Po urodzeniu dziecka masz 14 dni na zgłoszenie tego faktu w urzędzie stanu cywilnego, właściwym dla miejsca urodzenia malucha (czyli tym, w którego rejonie znajduje się szpital, gdzie urodziłaś dziecko). Zwykle formalności załatwia świeżo upieczony tata, który zgłasza się do USC z waszymi dowodami osobistymi i skróconym aktem małżeństwa. Podczas rejestracji dziecka podaje urzędnikowi jego imiona (nie więcej niż dwa). Urzędnik wydaje bezpłatnie trzy skrócone odpisy aktu urodzenia, każdy kolejny jest już płatny. Po zgłoszeniu dziecka, urząd nadaje mu numer PESEL (w terminie 30 dni od momentu zgłoszenia). Aby odebrać numer, należy zgłosić się z dowodem osobistym w urzędzie gminy i przedstawić jeden z trzech dokumentów (odpis aktu małżeństwa, odpis aktu urodzenia dziecka lub książeczkę zdrowia dziecka).

Dołącz do programu Nestlé Zdrowy Start w Przyszłość

Praktyczne porady i narzędzia

Materiały do pobrania

Przepisy

Dołącz do programu

Poznaj wszystkie korzyści z bycia w programie

  • Uzupełnij dane w „Mój kącik” by w pełni korzystać z programu
  • Praktyczne narzędzia pomocne w przygotowaniach do narodzin dziecka
  • Przepisy dla kobiet w ciąży

Więcej…